Privacy Statement

Persoonsgegevens
Het komt voor dat Congrescentrum De Werelt jou vraagt enkele persoonsgegevens in te vullen. Dit is het geval wanneer je een abonnement neemt op onze nieuwsbrief, of informatie of een offerte opvraagt via het formulier op deze website. Dit is vaak noodzakelijk om jou een bepaalde dienst of service te kunnen leveren. Hierbij wordt altijd aangegeven welke gegevens verplicht zijn en welke optioneel kunnen worden ingevuld.

De gegevens worden door Congrescentrum De Werelt op adequate wijze beveiligd tegen onbevoegde toegang of openbaarmaking en worden opgeslagen in een bestand waarop de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP) van toepassing is. Daarnaast zal Congrescentrum De Werelt nooit zonder toestemming gegevens aan derden verstrekken, tenzij Congrescentrum De Werelt daartoe op grond van de wet of rechterlijke uitspraak verplicht is.

Jouw e-mailadres
Indien jij jouw e-mailadres opgeeft, bijvoorbeeld voor het ontvangen van een nieuwsbrief, dan kan deze gebruikt worden om de gebruiker te informeren over relevante en interessante gelijksoortige producten en diensten van Congrescentrum De Werelt. Wanneer je hier geen prijs op stelt kun jij je op ieder moment afmelden.

Inzage en correctie van jouw gegevens
Je kunt kennisnemen van de persoonlijke informatie die Congrescentrum De Werelt over jou heeft. Als de informatie onjuist is kun je verzoeken deze aan te passen. Dergelijke verzoeken om inzage of correctie van jouw gegevens kun je richten aan info@dewerelt.nl

Jouw ip-adres
Op de website van Congrescentrum De Werelt worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, zonder dat deze de bezoekers identificeren. Het doel hiervan is om de inrichting van de website te optimaliseren. Ook kunnen deze gegevens worden gebruikt om meer gerichte informatie op de site te zetten. Op deze wijze kan Congrescentrum De Werelt haar dienstverlening verder optimaliseren. Om dit te kunnen doen maakt Congrescentrum De Werelt ook gebruik van het IP-adres van jouw computer. Dit IP-adres is een nummer dat automatisch aan jouw computer wordt toegekend wanneer jij het internet bezoekt. Ze kunnen worden gebruikt om te zien welk gebruik er van de website wordt gemaakt en voor het opstellen van analyses en rapportages. De IP-adressen worden in beginsel verder niet gekoppeld aan identificeerbare informatie, tenzij jij hiervoor expliciet toestemming voor hebt gegeven.

Cookies
Cookies zijn kleine stukjes informatie (bestandjes)die een website op jouw computer achterlaat. De website instrueert de webbrowser waarmee jij de website bekijkt (bijvoorbeeld Internet Explorer) om deze cookies op jouw computer op te slaan. Er zijn twee soorten cookies. Sessiecookies worden weer van jouw computer verwijderd zodra je de webbrowser afsluit. Permanente cookies blijven op jouw computer staan, ook na afsluiting van de webbrowser. Congrescentrum De Werelt gebruikt cookies om het navigeren in de website te vergemakkelijken, om het gebruik van de website te kunnen analyseren en om daarmee de website te kunnen optimaliseren. Cookies kunnen geen schade berokkenen aan jouw computer of de bestanden op jouw computer.

Mocht je geen prijs stellen op plaatsing van cookies, dan kun je dit aangeven in de instellingen van jouw browser. Dit kan echter het gebruik van sommige onderdelen van onze website in de weg staan. Voor meer informatie over het beheer van cookies, kun je de helpfunctie van je browser raadplegen.

Links
Op de website van Congrescentrum De Werelt tref je een aantal links aan naar andere websites. Congrescentrum De Werelt kan geen verantwoordelijkheid dragen met betrekking tot de omgang door die partijen met jouw gegevens. Lees hiervoor de privacystatement van de website die je bezoekt.

Wijzigingen
Het is niet ondenkbaar dat het privacy- en cookiebeleid van Congrescentrum De Werelt in de nabije toekomst wordt uitgebreid of gewijzigd. Wij adviseren jou dan ook regelmatig op deze pagina te kijken of er wijzigingen zijn doorgevoerd.

Congrescentrum De Werelt is centraal gelegen in de bossen bij Lunteren. De locatie biedt ruimte aan gezelschappen van 10 tot 600 personen en heeft 127 hotelhamers. Graag maken wij een succes van jouw bijeenkomst!

Adviesgesprek / Rondleiding

Waarom de Werelt in Lunteren

  • Voor kleine en grote groepen 10 tot 600 personen

  • Diversiteit aan ruimtes 15 flexibele zalen

  • Overnachten 127 hotelkamers

  • Gratis parkeren 400 parkeerplaatsen

  • Horeca en recreatie mogelijkheden Restaurant, bar, lounge en diverse terrassen